HOME | KOLLEKTIEF VOOR LEVENSKUNST | BLIKWISSELINGEN | LINKS | CONTACT

laatste update: 6 januari 2013

Blikwisselingen

Wat is ‘werkelijkheid’ eigenlijk?

Jouw werkelijkheid gaat over hoe jij in de wereld staat, hoe jij tegen de dingen aankijkt, wat jij ervaart en wat jij van de dingen vindt in de verschillende situaties. Dé werkelijkheid bestaat niet, ook al menen veel mensen van wel. Werkelijkheid is de realiteit bezien vanuit een bepaald punt, vanuit jezelf of vanuit een ander. Iedereen leeft dus in een andere werkelijkheid.

In de cursussen onder de noemer Blikwisselingen onderzoeken we de manieren (de wegen) waarop je naar werkelijkheid kunt kijken. De wegen die we gaan onderzoeken zijn onder andere: Schoonheid, Natuur en Ritueel. We vragen van jou als deelnemer de bereidheid om vanuit een ander perspectief dan je gewend bent naar hetzelfde te kijken.

Door vanuit verschillende invalshoeken naar het vertrouwde te kijken ontstaan vaak nieuwe inzichten. Wat mensen ervaren bij het volgen van een cursus is heel divers.

De cursussen zijn gebaseerd op inzichten uit de filosofie, de psychologie van de levenskunst, de wetenschap en spirituele stromingen. Bij de indeling van de cursussen hebben we ons laten inspireren door het boek Zeven wegen naar het zelf van Piero Ferrucci. Inhoudelijk hebben we er een praktischer geheel van gemaakt. We maken gebruik van informatieoverdracht, creatieve werkvormen en uitwisseling.

We richten ons op mensen die een behoefte hebben aan verdieping van hun ervaringen in het gewone dagelijkse leven.

We vragen van cursisten dat ze actief participeren, bereid zijn om hun eigen interpretatie van hun werkelijkheid te bevragen en hun ervaringen te delen. We hopen dat deelnemers na het volgen van een cursus verder op ontdekkingstocht gaan!

Voor het programma, klik hier.

In Luce logo

 

Werkelijkheid
Volgens Van Dale betekent werkelijkheid: dat wat werkelijk is. En onder het lemma werkelijk staat: wezenlijk bestaand of plaatsvindend.

Weg
Volgens Van Dale betekent weg: doortocht, gelegenheid om te gaan. En: middel, manier. In de cursus gaan we uit van het spreekwoord ‘Alle wegen leiden naar Rome’, dat wil zeggen: men kan op verschillende manieren zijn doel bereiken.

folder download
download hier de folder 'Blikwisselingen'

Voor het programma: klik hier

Powered by Wilful Art A.J. de Vries